Àrees d’actuació del Clúster

Responsabilitat Mediambiental

L’aplicació de tecnologies netes, la depuració biològica d’aigües i la minimització dels residus, han reduït el 50 % el consum d’aigua i un 50% la càrrega contaminant.

Indústria

Igualada és un enclau estratègic per desenvolupar l’activitat econòmica al voltant dels sectors de la pell de qualitat i la marroquineria.

Recerca, Desenvolupament i innovació

El centre R+D+i Càtedra A3 és clau en la recerca de nous articles, la tecnificació del sector i la sostenibilitat mediambiental dels processos i els productes.

Universitat

El Campus UPC d’Igualada és un exemple de cooperació educativa entre la Universitat i el sector empresarial i un centre de gran interès per estudiants de tot el món.

Responsabilitat Social

El Clúster de la Pell és des de 1340 un dels motors econòmics i industrials d’Igualada i s’ha implicat en el desenvolupament professional dels seus treballadors.

Formació

Igualada Leather Cluster en l’àmbit de la formació es centra en la impartició de cursos i programes de formació del món de la pell a mida per les empreses.

Internacionalització

És un dels eixos estratègics bàsics d’Igualada Leather Cluster, més del 80% de la producció d’articles de pell fabricats a Igualada es destinen a l’exportació.

Història

Set segles d’indústria adobera a Igualada expliquen el gran pes del Clúster en el sector de la pell i el perquè la pell  és un tret d’identitat de la ciutat d’Igualada.