Història

Hi ha existència documentada d’activitat adobera a Igualada des de 1340. El Gremi de Blanquers, associació empresarial que representa les empreses adoberes d’Igualada, va ser fundat l’any 1693.

La pell d’Igualada és un tret d’identitat que defineix la ciutat. La indústria d’adobar pells ha estat un dels principals motors de progrés i de desenvolupament d’Igualada.

Set segles d’indústria adobera a Igualada expliquen el gran pes del Clúster en el sector de la pell i fan que la història d’Igualada no es pugui explicar sense l’aportació dels blanquers.