Responsabilitat Mediambiental

La indústria adobera realment és en si una indústria de reciclatge d’un subproducte de la indústria càrnica, la pell, per transformar-la en un producte de moda útil a la societat. Aquest canvi es fa a Igualada amb el màxim respecte al medi ambient i el màxim aprofitament dels recursos disponibles.

En els últims 20 anys la indústria adobera d’Igualada ha invertit molts diners per ser una indústria sostenible i totalment respectuosa amb el medi ambient. Per aconseguir-ho s’han aplicat programes d’estalvi d’aigua, modificació de processos amb aplicació de les millors tecnologies netes disponibles , minimització de residus, reciclatge de subproductes i residus , tractament biològic de les aigües residuals i programes d’estalvi energètic.

L’aplicació de tecnologies netes, la depuració biològica d’aigües residuals i la minimització i reutilització dels residus, ha fet que en aquests 20 anys s’ha reduït el 50 % del consum d’aigua per unitat produïda i d’un 40 al 50 % de la càrrega contaminant.

Depuradora Blanquers d'Igualada
Depuradora Blanquers d'Igualada

En matèria de Responsabilitat Mediambiental, l’àrea d’actuació del Clúster de la Pell d’Igualada i el seu compromís amb el medi ambient, giren entorn a un eix fonamental: la depuradora dels adobers que amb un sistema biològic directe depura actualment les aigües residuals de 28 empreses adoberes d’Igualada.

La depuració de les aigües i totes les millores aplicades durant tot el procés d’adobament de la pell, fan que avui l’impacte ambiental de la indústria adobera igualadina sigui mínim. La depuradora ha convertit la indústria adobera d’Igualada en més competitiva i més ecològica.