Responsabilitat Social

La responsabilitat social ha estat sempre un dels compromisos més importants d’Igualada Leather Cluster Barcelona tant pel que fa a la ciutat d’Igualada com amb el sector adober en general.

Pel que fa a la ciutat d’Igualada, el Clúster de la Pell d’Igualada ha estat des de 1340 un dels motors econòmics i industrials de la ciutat i ha contribuït a la creació d’un important nombre de llocs de treball i s’ha implicat en el desenvolupament professional dels seus treballadors.

Pel que fa al sector adober, Igualada Leather Cluster Barcelona, ha jugat des de sempre un paper clau en el desenvolupament del sector a adober a Catalunya, a Espanya i a Europa, formant part de les directives de les associacions nacionals, regionals i internacionals.

 

 

Responsabilitat Social Cluster Pell Igualada