Universitat

Una de les àrees d’actuació més importants, on Igualada Leather Cluster ha invertit més esforços i recursos, és en la formació professional dels treballadors del sector.

Centre de Docència i Recerca en l’àmbit de l’adoberia adscrit a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), l’Escola d’Enginyeria d’Igualada (Teneria), va néixer el 1958 per formar treballadors de les empreses adoberes d’Igualada.

Avui el nou Campus UPC Escola Enginyeria Igualada és un exemple de cooperació educativa entre la Universitat i el sector empresarial i un centre universitari de gran interès per estudiants universitaris de tot el món que volen desenvolupar una carrera professional en el sector de la pell.

La Universitat de la Pell, que té un índex d’inserció laboral dels seus alumnes del 90%, és un centre docent únic al món perquè els seus alumnes realitzen els seus estudis superiors en pell en un entorn de treball únic on poden desenvolupar la seva capacitat professional amb contacte permament amb tots els altres actors relacionats amb la pell que té el Clúster d’Igualada: 28 empreses adoberes, depuradora, el centre R+D+i de Càtedra, els museus de la pell i altres indústries de la cadena de valor del sector de la pell.