Actors del Clúster

Gremi de Blanquers

El Gremi de Blanquers d‘Igualada està format per 28 empreses adoberes que donen feina a uns 800 treballadors. Hi ha existència documentada del Gremi des de 1693.

 

Càtedra A3

Desenvolupa projectes promovent la innovació, la recerca i l’aplicació de noves tecnologies en el sector de la pell, la formació d’investigadors i cursos de formació a mida.

Campus UPC EEI

A la nova Universitat s’hi imparteixen estudis molt especialitzats en pell, com el Màster en Enginyeria del Cuir o el Postgrau en Tècniques d’adob.

J. Bella Cluster Club

És la seu d’Igualada Leather Cluster Barcelona i a la vegada un espai cultural obert a la ciutat que recorda els 700 anys d’activitat adobera a Igualada.

Depuradora dels Adobers

Depura amb un sistema biològic directe les aigües residuals de 28 empreses adoberes d’Igualada juntament amb una part de l’aigua domèstica i d’altres indústries.

Parc Innovació Cuir i Marroquineria

Acollirà el futur trasllat de les actuals fàbriques adoberes i serà un pol d’atracció per a la inversió d’empreses relacionades amb la pell i la marroquineria.

Museu de la Pell i Cal Granotes

Cal Granotes és l’única adoberia museïtzada a Catalunya i el Museu de la Pell exposa la maquinària i el procés d’adob de la pell ja en l’etapa industrial.

Escola d’Art Gaspar Camps

És l’única escola de Catalunya que imparteix el cicle formatiu de grau mitjà d’Artesania en Cuir, amb la titulació oficial de Tècnic d’Arts Plàstiques i Disseny en Artesania del Cuir.