Càtedra A3 Leather Innovation

La càtedra d’empresa A3 Chair in Leather Innovation de la Universitat Politècnica de Catalunya, és el resultat de la integració de les activitats i instal·lacions del centre tecnològic AIICA “Asociación de Investigación de las Industrias del Curtido y Anexas” amb l’Escola d’Enginyeria d’Igualada (EEI) gestionada pel CETI i adscrita a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), l’Asociación Química Española de la Industria del Cuero (AQEIC) i el suport institucional de l’Ajuntament d’Igualada.

La Càtedra A3 in Leather Innovation, soci tecnològic de referència internacional pel Clúster de la Pell d’Igualada, desenvolupa projectes promovent la innovació, la recerca i l’aplicació de noves tecnologies en el sector de la pell, així com, la formació d’investigadors especializats en pell i cursos de formació a mida per a empreses.

Càtedra participa en programes nacionals i internacionals de I+D+i amb projectes en els quals treballen diferents actors de la cadena de valor del sector pell (adoberies, empreses de marroquineria, empreses químiques, etc.)

Obrir nous escenaris en l’adobament de pells gràcies a avanços científics com la nanotecnologia, aconseguir millores en el procés de tractament de la pell, articles ecològics de pell d’alta gamma i millores per a la sostenibilitat mediambiental dels processos i els productes de les indústries adoberes, són alguns dels objectius que persegueixen els projectes de recerca de Càtedra A3.

Càtedra Formació

 

Formació a mida empreses

Programes de formació adaptats als diferents perfils professionals que destacan per el seu contingut pràctic.

Màster en Enginyeria del Cuir

Càtedra tutoritza els treballs finals del Màster, desenvolupant la capacitat investigadora de l’estudiant, integrant els coneixements pràctics i teòrics i desenvolupant amb autonomia, rigurositat i detall un tema específic d’interès per a les empreses del sector de la pell.

Formació de doctorands

El doctorat o tercer cicle dels estudis universitaris és la primera etapa formativa en la carrera investigadora. Càtedra també forma als joves investigadors en l’àmbit de la pell perquè els hi permeti adquirir competències científiques d’alt nivell.

Càtedra Recerca

 

Tecnologia de producció
 • Investigació i desenvolupament de nous processos, tecnologies i productes en el sector de la pell
 • Recuperació dels residus com a matèries primeres per a la indústria, com a font d’energia o com a productes industrials nous. Desenvolupament de noves estratègies per a la producció sostenible
 • Reciclatge i separació dels materials al final de la seva vida útil
 • Internacional de Normalització (CEN / ISO). Proves i anàlisi

Biotecnologia
 • Biotecnologia de la proteïna de residus industrials
 • Tècniques per al cultiu de microorganismes per a la producció d’enzims amb aplicacions industrials
 • Noves aplicacions industrials de les fonts alternatives de tanins vegetals
 • Aplicacions del col.làgen procedent de la indústria de la pell en sectors com: salut, farmacèutic i cosmètic

Tecnologia de materials
 • Adaptació i aplicació de tecnologies avançades en els materials utilizats en la indústria del transport i espais polivalents
 • Recuperació de residus
 • Desenvolupament de nous materials reciclables i reciclats
 • Materials innovadors per mitjà d’aplicació de la nanotecnologia

Càtedra Transferència Tecnològica

Planta pilot d’adoberia

Planta pilot d’adoberia totalment equipada amb la maquinària necessària per a la realització d’un procés sencer d’adobament

Peritatge i assessorament

Càtedra realitza peritatges i assessorament tècnic en la indústria adobera en els següents àmbits:

 • Mesura de pells i patrons
 • Informes sobre diferents aspectes de la qualitat de les pells
 • Assessorament de procés
 • Desenvolupament de procés
 • Organització industrial
 • Disseny de plantes
 • Gestió mediambiental
 • Implantació de normes
 • Aplicacions analítiques en laboratoris d’empreses
 • Desenvolupament de protocols d’anàlisi a mida

Laboratori d’anàlisi

El laboratori d’anàlisi de Càtedra segueix uns controls interns de qualitat basats en les normes IULTCS, UNE-EN ISO/IEC 17025 i està integrat al sistema bàsic de Laboratoris d’Assaigs i de Serveis Industrials de Catalunya.

Els serveis que ofereix el laboratori són:

 • Anàlisi de la composició de productes químics
 • Anàlisis físics i químics de la pell segons normatives del sector
 • Assajos per a marroquineria
 • Anàlisis d’aigües i mediambientals