Depuradora dels adobers

La depuradora d’aigües residuals industrials de la Ronda del Rec, propietat de l’empresa IDR i coneguda com la depuradora dels adobers, amb un sistema biològic directe depura actualment les aigües residuals de 28 empreses adoberes d’Igualada.

La depuradora que té com a missió minimitzar els residus i reduir les despeses ambientals per quilo de pell, és una planta pionera a Europa en el tractament d’aigües residuals industrials perquè utilitza un innovador sistema biològic per tractar les aigües molt respectuós amb el medi ambient.