Parc Innovació del Cuir i la Marroquineria

El nou Parc d’Innovació del Cuir i la Marroquineria Igualada-Jorba-Òdena, un dels 10 projectes estratègics de la Generalitat de Catalunya per a promoure el desenvolupament econòmic a Catalunya, acollirà el futur trasllat de les actuals fàbriques adoberes i serà un pol d’atracció per a la inversió d’empreses relacionades amb la pell i la marroquineria.

L’òptima ubicació del parc, molt proper als referents de generació de coneixement del sector adober a Igualada, és una magnífica oportunitat per al Clúster de la Pell d’Igualada per desenvolupar l’activitat econòmica al voltant dels sectors de la pell de qualitat i la marroquineria.

La creació d’aquest parc empresarial dóna resposta a una històrica petició dels adobers de fa més de 9 anys, un terreny on poder ampliar i modernitzar les seves fàbriques per poder créixer empresarialment i ser encara més competitius internacionalment. En el nou Parc els adobers podran construir edificis més funcionals que cobriran les actuals i futures necessitats de producció, garantint el futur creixement de la indústria adobera de la ciutat. També permetrà compartir serveis i instal·lacions que possibilitaran abaratir els costos de producció fent que les empreses siguin més competitives.