Productes per a la fabricació de sabates

Crupons de cuir vacú adobat al vegetal per a sola, natural, apomaçada o acabada
Crupons de cuir adobat al vegetal per a folre de talons
Crupons de cuir vacú adobat al vegetal engraixat per a soles de sabates
Serratge de cuir vacu al vegetal acabat per a soles o natural per a plantilles de calçat

Per a fer calçat de dona, calçat infantil anti al.lèrgic al crom i botes de treball

Esteve Sala

Sebastià Castelltort

Cuir vacú adobat al vegetal per a contraforts
Boxcalf per empenye de calçat

Per a fer calçat d’home, de dona i infantil

Curtits Castañer

Curtits Aqualata

Font Palomas

Proyecto Fontanellas y Martí

Serratge per empenye de calzat

Per a fer calçat esportiu, calçat de treball i altres

Despell

Colls o faldes de vaquetilla al vegetal per a sandalies
Cordó de cuir al vegetal o nàutic per a calçat

Per a fer Bijuteria-Calçat nàutic

Antoni Tort Tossal

Eugeni Gabarró

Fulles crust curtició sintètica blanc per a calçat per tenyir amb el tall fet

Per a fer calçat d’estiu

Font Palomas