Productes per al sector marroquineria

Fulles de cuir vacú per a bolsos

Per a fer bolsos amb cuir  adobat al crom o exents de crom

Combalia

Curtidos Badia

Curtits Castañer

Curtits Aqualata

Font Palomas

Proyecto Fontanellas y Martí

 

Fulles, crupons o colls de cuir vacú al vegetal per a bolsos, anses o tiradors.
Colls o faldes al vegetal per a petita marroquineria

Per a fer clauers, moneders i pureresIgualada Leather Piel curtida Falda Baquetilla

Combalia

Curtits Font Vallés

Miret i Cia

 

Crupons, colls o fulles de cuir vacú al vegetal per a carteres i maletes
Crupons o colls de cuir vacú al vegetal natural, tintat o acabats per a cinturons
Crupons de serratge de cuir vacú al crom acabat, gravat o transfer per a marroquineria

Per a fer bolsos i cinturons

Despell

Vidal Bosch 

Crupons de serratge de cuir vacú al crom vegetal acabat per a cinturons i marroquineria

Per a fer cinturons i carteres

Despell

Morera Pell

Vidal Bosch

 

Crupons de serratge vegetal acabat per a marroquineria