Projectes

Llançament de la marca Igualada Leather Cluster Barcelona

Presentació Marca Igualada LeatherEl Gremi de Blanquers d’Igualada va signar el mes de desembre de 2014 un acord amb l’Ajuntament d’Igualada i l’Ajuntament de Barcelona que permetrà emprar la marca Igualada Leather Cluster Barcelona.

Amb l’acord assolit, les adoberies igualadines podran lluir aquest nou distintiu, un fet que obre un gran horitzó de noves possibilitats, sobretot a nivell internacional. El fet de poder utilitzar la denominació Barcelona permetrà, sumar tots els intangibles de prestigi, innovació, excel·lència i dinamisme que suggereix el nom de la ciutat de Barcelona a un producte, la pell feta a Igualada, que ja és molt ben valorada arreu. Suposa, en definitiva agafar un gran producte fruit de molts segles d’experiència en curtits i afegir-hi un plus d’imatge d’un valor gairebé incalculable.

El nou distintiu s’implantarà en les fàbriques i plantes de producció de la ciutat, els adobers podran lluir-la en fires internacionals del sector i, en última instància i a mig termini, la principal aspiració passa per aconseguir que les marques que fabriquen a partir de la pell produïda a Igualada incorporin aquesta etiqueta als productes que arriben a les botigues.

Programa de formació adobers de Fès

Formació a FèsEl Gremi de Blanquers d’Igualada va signar el passat mes de novembre de 2014 un conveni amb l’àrea de Cooperació Internacional de la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de la regió de Fès-Boulemane (Marroc) perquè a partir de l’experiència dels adobers igualadins, un clúster amb més de set segles d’història, els adobers de Fès puguin millorar els seus processos productius i la seva competitivitat.

El conveni té diferents objectius: impulsar un procés de sensibilització perquè les teneries de Fès adoptin tecnologies més netes i perquè optimitzin els seus processos industrials, aportar l’experiència del Gremi de Blanquers d’Igualada en el tractament d’aigües i la gestió de residus, col·laborar en la formació dels tècnics marroquins, a més de contribuir a la reconversió i modernització del sector al Marroc, que ha d’afavorir al desenvolupament econòmic de tota la regió de Fès.

Aquest projecte de col.laboració que s’està duent a terme durant l’any 2015 es desenvolupa en 6 etapes: una diagnosi inicial del sector adober local de Fès, un anàlisi dels seus punts més deficitaris, una definició dels eixos de col·laboració i de les accions de formació, dues fases de formació a Igualada i una darrera de formació a Fès.

En la vessant de formació, hi ha previstes sis jornades intensives al Campus Universitari d’Igualada en les quals més de trenta empresaris, tècnics, comanadaments intermitjos i càrrecs de l’administració de Fès coneixeran nous sistemes de treball per millorar resultats. En aquest espai, els especialistes i investigadors de Càtedra A3 els transmetran igualment processos més nets per a minimitzar l’impacte ambiental de la seva activitat, mesures d’estalvi de matèries primeres i productes químics o prevenció de riscos laborals, entre altres.